10 tipů, jak být mentálně odolnější

Posted on Posted in Mentální odolnost, Osobní rozvoj

Mentální odolnost je schopností překonávat stres, přizpůsobovat se novým situacím a neztrácet motivaci k dosahování cílů ani v podmínkách, kdy nám okolnosti nejsou příznivě nakloněny.

Výzkumy dokazují, že mentální odolnost není vlastnost. Je to naučená dovednost, kterou lze rozvíjet.

Ve své praxi mentálního lektora a kouče se setkávám se 2 typy lidí. První nazývám “nadšenci”. Mají zápal a chtějí se dozvědět o tom, jak se mohou stát mentálně odolnější vůči stresogenním situacím. Druhý typ jsou lidé “odmítači”, říkají často: “Nemám čas se učit mentální odolnosti.” Což mi připomíná situaci z obrázku. Případně říkají: “Nepotřebuji se učit být odolnější, to můj šéf (případně kolega atd.) se potřebuje změnit.“

Chápu, budování dovedností bývá někdy těžké a vyžaduje to nejen úsilí, ale i čas. Kdybych Vám řekla, že vyšší mentální odolnost vede k vyšší pohodě, štěstí, produktivitě a úspěchu v našem profesním i osobním životě, pak by Vám to již za trochu úsilí a času stálo?

Pokud ano, zde nabízím pár tipů, jak mentální odolnost rozvíjet:

1. Vnímejte každou zkušenost jako příležitost učit se a růst (růstové myšlení). Lidé, kteří věří, že chyby je posouvají a mohou se z nich hodně naučit, jsou odolnější.

2. Najděte smysl. Je prokázáno, že pokud je úkol stresující, ale děláte ho, abyste pomohli ostatním, nebo proto, že věříte v jeho smysluplnost, neguje se negativní dopad stresu. Ve skutečnosti, na místo stresové reakce, vaše tělo aktivuje reakci na příležitost, která je mnohem zdravější.

3. Změňte perspektivu. Můžete si vyzkoušet vizualizační techniku, která dokáže zvyšovat odolnost. Vezměte si nějakou vaší současnou výzvu nebo “krizi” ve vašem životě (případně si vzpomeňte na nějakou z blízké minulosti). Představte si, jak se na sebe díváte objektivem kamery a pomalu ten pohled na vás oddalte. Pomalu ještě více oddalte, mimo budovu, či místo kde jste. Poté i mimo město, mimo ČR, a dokonce i mimo kontinent. Pak oddalte dále až se dostanete na Měsíc a můžete vidět celou Zemi. Teď se zamyslete nad svým problémem znovu: jak velký je opravdu? Jak to vypadá z vesmíru? Není jednoduché “změnit naše myšlenky”, ale je to často klíčový první krok. Někdy se musíme trochu vzdálit, abychom si uvědomili situaci z větší perspektivy.

4. Praktikujte laskavost a všímavost sami k sobě. Přestaňte se zničující sebekritikou a přijměte, že neexistuje dokonalý člověk. Praktikujte všímavost (mindfulness): učte se zklidnit, všímejte si svých myšlenek a učte se je nechat jen plynout. Všímavost je nápomocná v budování emocionální agility a navozování mentální pohody.

5. Neplýtvejte energii na věci, které nemůžete ovlivnit. Jsou to zbyteční žrouti energie a času. Soustřeďte svou pozornost pouze na věci, které máte možnost ovlivnit, budete dosahovat lepších výsledků a bude vás to více bavit. Nezapomeňte, že vždy máme kontrolu nad tím, jak na danou situaci budeme reagovat.

6. Postarejte se o sebe. Kromě dostatku spánku, správné výživy a cvičení i odpočívejte. Dělejte si pauzy během dne, abyste načerpali energii. Přemýšlejte o svém dni spíše jako o sérii krátkých sprintů než jako o maratonu.

7. Smějte se a dělejte to, co vám přináší radost. Podle pozitivních psychologů se nejlépe učíme, jsme nejvíce kreativní a efektivní při řešení úkolů, když jsme uvolnění, zvídaví a šťastní. Šťastní lidé jsou úspěšnější než lidé, kteří jsou vystresovaní.

8. Odolnost je dovednost, kterou nejlépe rozvíjíme s ostatními, takže získejte sociální podporu. Výzkumy ukazují, že sociální izolace vystavuje lidi mentálnímu riziku. Někteří lidé potřebují mnoho sociálních interakcí, zatímco jiní méně. Je důležité mít někoho, s kým si můžete promluvit a sdílet aktivity, které vás baví. Někoho, kdo vás povzbuzuje, podporuje a s kým je vám dobře.

9. Ujasněte si, co chcete a jak se k tomu dostanete. Vědět kam jdu a mít plán je důležité i pro naši psychickou odolnost. Pokud máme jasně vymezený cíl, za kterým malými krůčky směřujeme je snazší určit si priority a držet správný směr. Cítit naplnění z cesty.

10. Vytrvejte. Pokud budete pracovat na rozvoji těchto návyků, časem se stanete odolnějšími.

“Život se nestane jednodušším nebo shovívavějším, to my se staneme silnějšími a odolnějšími.”
Steve Maraboli