Akademie mentální odolnosti - otevřený kurz

V Akademii se zaměřujeme na rozvoj klíčových dovedností, které vás naučí pracovat se stresem, budovat mentální odolnost a emoční agilitu. Budete schopni přemýšlet komplexněji, dívat se na věci jiným pohledem, být efektivnější a spokojenější. Dovednosti, které si osvojíte jsou založené na nejnovějších poznatcích z behaviorálních věd a neurovědy. Akademie mentální odolnosti je interaktivní program, kde budete pracovat samostatně, ve skupinkách, trénovat techniky a objevovat.

4 interaktivní moduly

Každá z rozvíjených dovedností má svou váhu, ale pouze vzájemné funkční synergie a propojení těchto dovedností vám umožní vidět a chápat svět v jeho komplexnosti a vytvořit tak skutečnou přidanou hodnotu pro vás i pro vaši společnost.

Stres: jak si zachovat klid a budovat mentální odolnost

V modulu si osvojíte techniky prevence před stresem, antistresové metody jako rychlou pomoc při stresu a tipy, jak o sebe pečovat po stresové události. Tento modul Vám pomůže vybudovat si resilienci.

Více o modulu

V hlavě: optimální nastavení mysli

Vše začíná v naší hlavě. Pojďte se naučit jak optimalizovat mentální nastavení, aby vám v životě pomohlo dosáhnout toho, co chcete.

Více o modulu

Efektivita: nepracujte tvrději, ale chytřeji pohledem neurovědy

Chcete dosahovat svých cílů chytřeji a příjemněji? Pojďte odhalit metody, které jsou založeny na neurovědě!

Více o modulu

Emoční agilita: zvládání emocí a budování kvalitních vztahů

Schopnost pracovat s emocemi je klíčová, determinuje naší vnitřní spokojenost i kvalitu sociálních interakcí.

Více o modulu