Praktická metoda na zvýšení mentální odolnosti

Posted on Posted in Mentální odolnost, Osobní rozvoj

Pozitivní přerámování

Jedna z metod, která je velice užitečná během náročných období je metoda pozitivního přerámování. Nabízí způsob, jak se podívat na zkušenosti a situace svého života realistickým způsobem, který dobře zapadá do faktů, a zároveň vám umožní vidět více možností, pozitivitu a naději v tom, co se děje a co se stalo. Tato metoda posune váš referenční “rámec” a pomůže vám vidět vaši aktuální situaci jinak, budete moci rozpoznat nové pozitivní příležitosti a změny, které jsou možné.

Zaměřuje se na to, co můžete ovládat, ne na všechno, co je mimo vaši sféru vlivu. Místo soustředění se pouze na to temné a hrozné, co se stalo, a to, co jste ztratili, pozitivní přerámování vám umožní rozpoznat a uvěřit v potenciální budoucí výhody plynoucí z toho, co se stalo. To vám pomůže soustředit se na to, co můžete udělat, dostanete se do akce a budete se cítit méně bezmocní.

Příklad negativního myšlení: Nenávidím svou práci, ale s pandemií neexistuje způsob, jak bych nyní mohl hledat práci novou. Bojím se, abych nepřišel o výplatu.

Pozitivní přerámování: I když pandemie změnila pracovní trh, může to být i příležitost. Je mnohem více lidí online a tím pádem i větší publikum pro blog, který jsem již dávno chtěl začít psát. A kdo ví, třeba jednou se tím mohu živit.

Klíčovými kroky k dosažení pozitivního přerámování jsou:

  1. Uvědomte si, co přesně vás stresuje anebo v čem se cítíte bezmocní. Co se děje? Co cítíte? Z čeho jste tak rozrušení? Co vám způsobuje největší obavy či utrpení? Co na této situaci je pro vás tak bolestné či nezvladatelné?
  2. Buďte otevřeni potenciálním “přínosům” situace. Už máte jasno o negativech vaší situace a vašich pocitech. Jaké jsou potenciální přínosy? Možná, že ta zkušenost, která vás teď tak trápí je velkým učitelem a posune vás mílovými kroky kupředu. Kdybyste si dokázali představit, že tato zkušenost má svůj význam a bude pro vás cennou co by to mohlo znamenat? Co vám tato situace umožňuje? Jakou příležitost může obsahovat? Kdybyste se nebáli, co byste teď udělali?
  3. Zaměřte se na to, co můžete ovládat. Někdy můžeme zažívat těžké situace, cítit se bezmocní, bez kontroly, beznadějní… a přesto je tu něco, co můžeme udělat. Vědomě si zvolit svůj postoj, zvolit si odvahu a víru, že to zvládneme. A proto vymyslete nejmenší věc, kterou můžete udělat, abyste se cítili lépe a jděte do toho. I kdyby to mělo být jen pár nádechů a výdechů. Procházka, vyvolání si vzpomínky na situaci, za kterou jste vděční, či představa situace, na kterou se těšíte.

„Člověk může přijít o všechno kromě jediného: nikdo mu nemůže vzít poslední lidskou svobodu-vybrat si za jakýchkoliv okolností svůj vlastní postoj, svou vlastní cestu.“

Viktor Frankl

  1. Rozhodněte se, jak se chcete cítit a pak dělejte věci, které vytvářejí tyto pocity. Napište si seznam jak se chcete „cítit“ na místo seznamu co         „udělat“. Zamyslete se, po jakých pocitech opravdu toužíte. Chcete se cítit: šťastní, milovaní, spokojení, zdraví, plní energie, radostní, klidní…Nespěchejte, projděte si jednotlivé pocity, které chcete zažívat častěji a zaměřte se na to, co pro vás každá touha znamená, buďte specifičtí. Pak se sami sebe zeptejte: Slouží těmto pocitům mé priority, zvyky a rituály? Jaké kroky můžu podniknout, abych pocítil(a) pocity z mého seznamu “cítit”. Toto cvičení je inspirováno TED vystoupením J. Suleika (What almost dying taught me about living).

“Můžete být drženi jako rukojmí tím nejhorším, co se vám kdy stalo, a dovolit tomu, aby vám to ukradlo i zbývající dny, nebo můžete najít cestu vpřed.”

J. Suleika

Co čekat od kouče závěrem? Snad jen pár otázek pro inspiraci…Co chcete cítit ve svém životě? Jak můžete přeformulovat své výzvy, abyste v nich vnímali pozitiva? Co můžete udělat ještě dnes, abyste převzali kontrolu nad svým životem a cítili se lépe, situaci navzdory?